Prawnik i adwokat mają różne obowiązki

Część osób błędnie uważa, że prawnik i adwokat to te same osoby (zajmują się tym samym). W zasadzie są to dwa różne zawody posiadające odmienne obowiązki i przywileje. Co może prawnik a co adwokat? Gdzie można znaleźć pomiędzy nimi różnice?

Prawnik – kim tak naprawdę on jest?

Inaczej na prawnika możemy powiedzieć doradca prawny. Zazwyczaj posiada on wyższe wykształcenie prawnicze i co najmniej tytuł magistra prawa. W sferze prawa to prawnik jest najniższym stopniem zawodowym. Skutkiem tego posiada on najmniejszy wachlarz uprawnień. Traktowany jest nierzadko jako zwyczajny biznesmen, bowiem nie ma on swoich regulacji prawnych. Posiada on przedsiębiorstwo, które świadczy usługi polegające na doradztwie prawnym.

Prawnik może założyć kancelarię prawną, tymczasem nie jest ona dozorowana przez żadne urzędy kontroli. Nie podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie wiążą go jakiekolwiek zasady etyki zawodowej.
Prawnik Wrocław zapewni najwspanialszą obsługę prawniczą w mieście.

Najszersze uprawnienia, najwyższy stopień – adwokat

Pośród zawodów prawniczych adwokat jest najwyższy szczeblem i to on posiada najobszerniejsze uprawnienia skorelowane z fachem. Każdy adwokat musi mieć wyższe wykształcenie i koniecznie sfinalizowany kurs aplikancki z pozytywnym wynikiem testu adwokackiego. Adwokaci wprowadzani są na listę w Okręgowej Izbie Adwokackiej.

Głównym zadaniem adwokata jest reprezentowanie klientów przed sądem każdej instancji. Każdy adwokat musi wykonywać zawód we swojej kancelarii, nie może być zatrudniony u kogoś innego. Adwokata wiąże tajemnica zawodowa i nie ma możliwości, aby jakikolwiek z nich mógł zostać z niej zwolniony. Adwokat Wrocław podejmuje się nawet w największym stopniu skomplikowanych spraw.